Engasjert Omsorg | Betania Alta

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Vil du sette et faglig fotavtrykk etter deg i Nord-Norge?

Vil du utvikle nye løsninger og være sentral i fag- og tilbudsutvikling?
Vil du styrke fagmiljø og hjelpe enkeltmennesker?

Vi søker deg som ønsker en nøkkelrolle i utviklingen av vårt flerfaglige kompetansesenter.

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Jobb sammen med et nettverk av erfarne psykologspesialister.

FRA KOMPETANSEMILJØET:

I jobben min kommer jeg i kontakt med veldig mange barn og familier som har ulike behov. Et tverrfaglig arbeid, sammen med familien selv, tenker jeg kan bidra til støtte og mestring. Sammen må vi se hele familien!

Solbjørg Wang

Pedagog og styrer Furuly barnehage

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Vil du ha en nøkkelrolle i vårt flerfaglige kompetansesenter?

FRA KOMPETANSEMILJØET:

For meg er det motiverende å være med å skape et godt framtidig tilbud sammen med engasjerte kollegaer og frivillige.

Nina Giselsson Mannsverk

Sosionom og prosjektleder

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Få stor innflytelse på utformingen av din egen arbeidshverdag.

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Vår flerfaglige stab består av sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, spesialpedagoger og personer med veiledningskompetanse. Nå søker vi psykologer til vårt team.

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Vi styrker tilbudet innen psykisk helse og rus.

FRA KOMPETANSEMILJØET:

Et bredt faglig fundament i denne organisasjonen gir meg trygghet i arbeidet med å lede frivillige og i den jobben vi gjør overfor andre mennesker.​

Anna Maria Gabourel

Koordinator frivillighet

FRA KOMPETANSEMILJØET:

I min hverdag opplever jeg at hjelp til de små tingene kan gi store resultater. Alle har en historie og min motivasjon er å se utvikling hos den enkelte.

Odd-Steve Elvedal

Miljøarbeider

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Lite byråkrati,
store drømmer.

Som psykolog hos oss lover vi faglig ansvar og store muligheter for å forme din egen arbeidshverdag. Vi håper du søker!

Vi søker psykologer / psykologspesialister
i 100 % fast stilling

Vi søker etter dyktige og engasjerte folk som er motivert av å utvikle nye løsninger, være sentrale i fag- og tilbudsutvikling og som vil bruke kompetanse og erfaring til å bygge et tverrfaglig kompetansemiljø innen psykisk helse og rus.

Vårt tverrfaglige kompetansemiljø skal bistå våre samarbeidspartnere i levering og utvikling av helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal gi et styrket tilbud innen psykisk helsearbeid rettet mot familier, barn og unge. Vi videreutvikler tilbudet innen rus og avhengighet. Eldre i og utenfor institusjon er også i vår målgruppe.

Vi har samarbeid med psykologfaglig nettverk med spesialistkompetanse innen fordypningsområdene barne- og ungdomspsykologi, rus- og avhengighetspsykologi og organisasjonspsykologi.

Arbeidsoppgaver og roller:
Vi søker to faglig engasjerte og dyktige psykologer som ønsker å bidra med sin fagkompetanse inn i et kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø. Psykologene vi søker etter er tiltenkt både faglig ansvar og sentrale roller i vår strategiske satsing innen psykisk helse.

Arbeidsoppgavene vil være varierte, herunder utviklingsarbeid, veiledning til andre faggrupper innad i egen organisasjon og ut til våre samarbeidspartnere. Det vil bli muligheter for individrettet klinisk arbeid, arbeid over digitale tjenesteplattformer, samt ambulant til våre samarbeidsparnere i Finnmark, med mer.

Psykologene vil være sentrale i vår tjenesteutvikling, med stor innflytelse på utformingen av sin egen arbeidsdag. De vil jobbe både på systemnivå og indivinivå.

Kvalifikasjoner:

• Psykologspesialist/autorisert psykolog.
• Psykologer med klinisk erfaring innen arbeid med rus og/eller erfaring innen innovasjon og utviklingsarbeid vil vektlegges.

Vi oppfordrer uansett psykologer med interesse og engasjement for fagfeltet å søke.

Personlige egenskaper:

• Nysgjerring, initiativtakende og nytenkende
• Engasjement for å bruke fag og kompetanse både til å styrke fagmiljø og hjelpe enkeltpersoner
• Evne til å arbeide både på systemnivå og klinisk
• Engasjement for psykisk helsearbeid innen kommunal sektor
• Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
• Trives med å veksle mellom selvstendig arbeid og arbeid i team
• Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

• Et sterkt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne kollegaer
• Veiledning av tilknyttede psykologspesialister
• Psykologfaglig nettverk
• Muligheter for å tilrettelegge for spesialisering innen rus og avhengighetspsykologi eller innen samfunns- og allmennpsykologi
• En nytenkende arbeidsplass med lite byråkrati og store drømmer
• Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning

Psykologfaglig nettverk
Du får tilgang på psykologfaglig nettverk med spesialistkompetanse innen fordypningsområdene barne- og ungdomspsykologi, rus- og avhengighetspsykologi og organisasjonspsykologi. Psykologene som inngår i vårt nettverk har bred erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjeneste for voksne og barn/unge, kommunal hele- og omsorgstjeneste, studenthelsetjeneste, kompetanseutvikling (forskning, nasjonalt kompetansesenter, spesialistutdanning), og rådgivning/systemarbeid (PP-tjeneste, NAV, ledelse i sykehus og andre helsetjenester, organisasjonspsykologiske tjenester).

For spørsmål knyttet til psykologfaglig nettverk:
Psykologspesialist Lars Jørgen Berglund (veileder) tlf. 91 00 07 53 (gjerne etter kl 15.30) e-post: larsjberglund@gmail.com

Praktisk:
Personlig egnethet hos de som tilsettes vil bli vektlagt. Noe reisevirksomhet må påregnes. Bør disponere egen bil/ha sertifikat. Politiattest kreves. Ber om at referansene oppgis i søknaden. Søknad sendes daglig leder (epost under). Kandidater vil bli bedt om å ta med vitnemål og attester på jobbintervju.

Søknad

Søknadsfrist: Ta kontakt
Send søknad til: heidi@betania-alta.no

Kontaktperson

Kontaktperson: Heidi Tangstad
Stillingstittel: Daglig leder
Telefon: 99646482
Epost: heidi@betania-alta.no

Om stillingen

Stillingstittel: 2 psykologer / psykologspesialister 100%, fast stilling
Sted: Sorenskriverveien 2 , 9512 Alta
Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 2
Sektor: Privat
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: Etter avtale

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Betania Alta
Adresse: Sorenskriverveien 2, 9513 Alta
Hjemmeside: https://www.betania-alta.no

Betania Alta har gjennom mer enn 80 år vært en samfunnsengasjert ideell helse -og omsorgsaktør i Finnmark. Vår visjon er Engasjert Omsorg. Vi driver sykehjem med somatisk, skjermet og alderspsykiatrisk enhet, gir miljøterapeutiske botilbud, driver lavterskelsenter innen psykisk helse-rus og har bolig-sosiale tilbud. Vi har to barnehager og et stort frivillighetsarbeid i Alta. Nå skal vi utvikle oss videre, for å styrke eksisterende virksomhet og bygge nye tilbud.

Denne nettsiden er produsert av frikant.no